ނީލާ އާސްމާން ސޯގަޔާ (ފިރިހެން ލަވަ) – ދިމާނަ

އަނެއްކާވެސް މިގެނެސްދެނީ ފިލްމު ‘ސިލްސިލާ’ ގެ ރީތި ލަވަތަކުގެ ތެރެއިން ލަވައެއްގެ ދިވެހި މާނަ ސަބްޓައިޓްލް ކޮށްފައިވާ ލަވަ އެކެވެ. މިއީ ކުރިން ގެނެސްދިން ލަވައެއްކަމަށްވާ ‘ނީލާ އާސްމާން ސޯގަޔާ (އަންހެން ލަވަ) އިގެ އަނެއް ވަރޝަން އެވެ. އޭގެ ފިރިހެން ލަވަ އެވެ.

މިއީ އަމީތާބްގެ އަސަރުގަދަ އަޑުން ކިޔައި، އޭނާ ލީޑްރޯލް ކުޅެފައިވާ ލަވައެކެވެ. ލަވައިގެ މިއުޒިކް ހަދާފައިވަނީ ޝިވް-ހަރީ އެވެ. ޅެން ހަދާފައިވަނީ ޖާވިދް އަޚްތަރް އެވެ. ޔޫޓިއުބް ޗެނަލްއެއް ކަމަށްވާ ‘ބޮލީ އޯލްޑް އިޒް ގޯލްޑް’ ގައި މި ލަވަ ހިމަނާލާފައި ވާއިރު މިހާތަނަށް 168,342 ހިޓްސް ލިބިފައި ވެއެވެ.

ފޭސްބްކް ކޮމެންޓްސް

ޝެއަރ ކުރޭ:

އަޙްމަދު ރަޝީދު

ލިޔުންތެރިކަމާއި، ވީޑިއޯ އަދި އޯޑިއޯ އާއި ގުޅުންހުރި މަސައްކަތްތަކަކީ ކުރާހިތުން ކުރާ މަސައްކަތެކެވެ.

ޝެއަރ
ޝެއަރ